Alella - Història, Informació, Festes, Empreses de Alimentació, Automoció, Educació, Llar, ETC.
Empreses a Alella agrupades per activitat.
Escut de Alella
FITXA TÈCNICA de
Alella
Nom:
Alella
Superfície:
9,60 Km2
Altitud:
90,00 metros
CP:
08328
Habitants:
7.684
Web:

TELÈFONS ÚTILS
Bombers(provincial):
85
A.P.:
935.557.061
Creu Roja:
935.552.121
Guàrdia Civil (El Masnou):
935.550.253
Policia Municipal:
935.552.412

ORGANISMES OFICIALS
Ajuntament
Plaça de l´Ajuntament, 1:
935.552.339
Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Hort de la Rectoria, s/n:
935.559.055
Masia Museu Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2:
935.400.216
Foto de Alella
Las poblacions del Maresme
Situació d'Alella

A la confluència de les dues rieres de la Coma Fosca i de la Coma Clara trobem el poble d´Alella. El trobem al peu de la serra; altres elevacions el separen de Tiana i Teià. Altres termes municipals que limiten amb Alella són Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Montgat i Masnou.
Població i activitat econòmica
La gran riquesa agrícola de la qual va fruir el municipi en els seus principis es troba ara reduïda degut a la seva funció de lloc de segones residencies i casesd´estiueig, com molts dels pobles del Maresme-tot i potenciar la industria de la construcció-. Tot i perdre rellevància els tarongers, la vinya va tornar a prendre protagonisme gràcies als ceps americans. Alella és el municipi on més cabuda ha tingut També tenen certa importància el conreu de flors i plantes ornamentals així com altres productes hortícoles.
Història
Alella apareix esmentat en un document on es parla d´unes terres de Premià l´any 976. La parròquia de Sant Feliu d´Alella surt documentada en una escriptura de permutes de terres entre el matrimoni Guillem i Guilla i el monestir de sant Cugat del Vallès. La jurisdicció sempre fou dels comtes de Barcelona i Alella continuà essent poble reialenc. Des del 1300 fins a principis a finals del segle XVI, van haver molts canvis. Els anomenats senyors de la Casa d´Alella eren una família que gaudia de l´usdefruit del terçó de la parròquia així com també altres propietats. Sembla que els primers senyors que gaudiren de tots els drets foren els Banyeres, no obstant, mai va acabar-se de veure´s tot clar.
Nomenclatura
El primer document on es parla del municipi, es troba sota les formes de `Alela´ o `Elella´.
Monuments i curiositats
A part de les masies fortificades i el patrimoni que té, Alella es caracteritza per una forta vida cultural: Cors, Centres, Casals, festes, balls i premsa han anat creixent amb la regió. A més a més, personatges com Francesc Ferrer i Guàrdia(1859-1909), Isidre Pólit i Boixareu(1880-1958) i altres són fills d´Alella que sens dubte han deixat petjada. . . .

Festas de Alella

2º Diumenge de Juliol
Romería del Arròs. Concurs de paelles d'arròs .
1 de Agosto
Festa Major Sant Feliu
2º Cap de setmana de Setembre
Fiesta de la Verema. Concurs de cata de vins