EL MARESME. Relació d'organismes oficials de Catalunya. ENLLAÇOS DE TREBALL I HABITATGE.
Relació d'organismes oficials de Catalunya.
Relació d'organismes oficials de Catalunya.
Hem dividit aquests organismes en seccions segons l'àmbit que abasten: comunitat, província i comarca
Generalitat
Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/index.htm
Diputacions
Diputació de Barcelona
http://www.diba.es/
Diputació de Girona
http://www.ddgi.cat/webddgi/portada.do
Diputació de Lleida
http://www.diputaciolleida.es/
Diputació de Tarragona
http://www.altanet.org
Consells Comarcals
Consell Comarcal de la Val d'Aran
http://aran.ddl.net/
Consell Comarcal de l'Alt Camp
http://www.altcamp.altanet.org/
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
http://www.ccau.cat
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
http://altaribagorca.ddl.net/
Consell Comarcal de l'Urgell
http://urgell.cat
Consell Comarcal de la Garrotxa
http://www.infogarrotxa.com/web/index.php
Consell Comarcal de la Nogera
http://www.ccnoguera.org
Consell Comarcal de la Ribera de l´Ebre
http://www.ribera.altanet.org/
Consell Comarcal de la Segarra
http://www.ccsegarra.cat
Consell Comarcal de La Selva
http://www.selva.cat
Consell Comarcal de la Terra Alta
http://www.terra-alta.altanet.org
Consell Comarcal de Les Garrigues
http://garrigues.ddl.net/
Consell Comarcal del Bages
http://www.ccbages.cat
Consell Comarcal del Baix Camp
http://www.baixcamp.altanet.org
Consell Comarcal del Baix Ebre
http://www.baixebre.altanet.org/
Consell Comarcal del Baix Llobregat
http://www.elbaixllobregat.net
Consell Comarcal del Baix Penedes
http://www.ccbp.cat/ccbp/portada/index.php
Consell Comarcal del Conca de Barbera
http://www.conca.altanet.org
Consell Comarcal del Gironès
http://www.girones.cat
Consell Comarcal del la Conca de Barberà
http://www.conca.altanet.org/
Consell Comarcal del Maresme
http://www.ccmaresme.es
Consell Comarcal del Montsia
http://www.montsia.altanet.org
Consell Comarcal del Pallars Jussà
http://pallarsjussa.ddl.net/
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
http://pallarssobira.ddl.net/
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
http://www.urgell.cat
Consell Comarcal del Pla de l'Estany
http://www.plaestany.cat/
Consell Comarcal del Priorat
http://www.priorat.cat
Consell Comarcal del Ribera d'Ebre
http://www.riberaebre.org/
Consell Comarcal del Segrià
http://www.segria.net
Consell Comarcal del Solsonès
http://solsones.ddl.net/layout_index.php
Consell Comarcal del Tarragonés
http://www.tarragones.cat/inici/inici.asp
En aquesta secció t'oferim enllaços relacionats amb : Traball, Habitatge, etc.
FEINAACTIVA
El nou portal 'FEINAACTIVA' (Feina Activa) permet buscar feina a les personas que estiguin a l'atur i també a les que ja treballen per`0 volen canviar de lloc de traball.
Si podem consultar ofertes de treball d'empreses, d'administracions públiques i d'empreses de treball temporal.
Entre els serveis que ofereix hi ha: - Ayuda per a definir quin tipus de feina es busca. - Ajuda per a preparar una entrevista de feina. - Ajuda per elaborar el currículum. - I si la persona encare té dubtes, la posa en contacte amb l'Oficina de Treball més propera. - També té un servei d'atenció diari de 8 del matí a 12 de la nit per aclarir qüestions.

HABITATGE PROTEGIT.
Tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge amb protecció oficial s´han d'ínscriure en aquest Registre a través de les oficines locals d´habitatge, dels ajuntaments de Catalunya i de les oficines d´habitatge de la Generalitat. Un cop inscrit en el Registre, es podrà optar a totes les promocions d'habitatge de Catalunya, tant públiques com privades. Les promocions d'habitatge s'adjudicaran mitjançant sorteig entre les persones que hi estiguin inscrites. El Registre tindrà un doble vessant d'oferta i demanda. Això permetrà també poder planificar millor la projecció i construcció de nous habitatges.
REQUISITS - Ser major de'edat o estar emancipat. - Tenir necessitat d'habitatge. - Estar empadronat en un municipi de Catalunya. - No superar el límit d'ingressos màxims que estableix la normativa.